L'entrada als espais del Parc d'atraccions Tibidabo suposa l'acceptació i el compliment de les següents normes

 

ACCÉS AL PARC

 

 • Les entrades adquirides, segons el tipus, donen accés al Parc d’atraccions Tibidabo, ja sigui en la seva totalitat o en una part. Les entrades es podran gaudir respectant la seva validesa i d’acord amb el calendari d’obertura.
 • El dia de la visita és important consultar l’horari d’obertura i de tancament, tant del Parc d’atraccions com de l’Àrea Panoràmica. La informació sobre activitats, horaris d’obertura especials en atraccions concretes o incidències, està disponible a la web i a l’Oficina d’Informació. El Parc d’atraccions Tibidabo es reserva el dret d’alterar el programa previst per motius tècnics, organitzatius, climatològics, operatius o de seguretat.
 • Els tiquets d’entrada, cupons promocionals o passis no són reemborsables i no es podrà canviar la seva data de validesa.
 • Els tiquets d’entrada, cupons promocionals o passis no podran ser revenuts i no s’admetran en cap cas entrades, cupons promocionals o passis trencats, fotocopiats o deteriorats.
 • És imprescindible conservar el tiquet de compra durant tota l'estada al Parc.
 • És important comprovar el tiquet de caixa, el canvi i els productes o serveis adquirits en el moment de compra. Les revisions no es faran efectives una vegada la clienta o client abandoni el centre de restauració, la botiga o les taquilles.
 • A l'hora de mesurar als visitants per seleccionar la seva polsera, caldrà que aquests estiguin calçats i col·locats amb l'esquena recta al mesurador.
 • Les polseres són de caràcter personal i intransferible i s'hauran de portar al canell. Es denegarà l'accés a les atraccions i als espectacles a totes aquelles persones que no portin posada la polsera.
 • Les clientes i clients són responsables de les polseres d’accés al recinte del Parc d’Atraccions, així com de l’ús que se’n fa durant la jornada.
 • Queda totalment prohibida la venda o l’intercanvi d’entrades i polseres d’accés al Parc d’Atraccions Tibidabo.
 • Per acollir-se a la tarifa de persona amb diversitat funcional és imprescindible acreditar un mínim del 33% de grau de disminució mitjançant la presentació del certificat de grau de disminució o la targeta acreditativa de discapacitat. Es farà entrega d'una entrada gratuïta per a una o un acompanyant només en el cas que la persona amb diversitat funcional acrediti la necessitat d'una tercera persona amb el carnet proporcionat per la Generalitat.
 • Les persones menors de 13 anys només podran accedir al Parc acompanyades d’una persona adulta. El personal de Tibidabo no es fa responsable del control ni de les entrades i sortides de cap usuària o usuari menor d’edat, vagi o no amb acompanyant.
 • No està permès l'accés al recinte en bicicleta, amb banyador, amb el tors nu o peus descalços, així com tampoc es permet gaudir de les atraccions en aquests casos (a excepció dels llits elàstics, en els quals està prohibit l'ús de calçat).
 • L'accés de gossos i mascotes no és permés. En el cas de gossos de pigall, es pot sol·licitar l'excepció a l'Oficina d'Informació.
 • El Parc d'Atraccions es reserva el dret d'admissió d'aquelles clientes i clients:
 1. Que no compleixin les normes
 2. Que realitzin actes vandàlics o violents
 3. Que molestin a altres clientes o clients o personal del Parc
 4. Que hagin adquirit les entrades, polseres i/o tiquets de manera fraudulenta
 5. Que mostrin una actitud conflictiva de caràcter sexista, ètnica, cultural o religiosa
 • Per a més informació, reclamacions o suggeriments pots dirigir-te a l’Oficina d'Informació, situada a l’entrada principal del Parc.

 

TIBICLUB

 

 • El TibiClub és un abonament anual que permet a les subscriptores i subscriptors l’accés al Parc d’Atraccions Tibidabo, ja sigui en la seva totalitat o en una part. Els passis es podran utilitzar tot l’any respectant la seva validesa i d’acord amb el calendari d’obertura del parc.
 • Existeixen tres modalitats de passi TibiClub: Familiar, Individual i Monoparental. Consulta informació, avantatges i tarifes aquí.
 • La subscripció al club es pot tramitar a través de la web del Parc o, presencialment, a l’Oficina Tibiclub.
 • El carnet TibiClub és personal i intransferible i només es podrà tenir la titularitat d’un passi per persona.
 • La presentació del carnet, amb la fotografia correctament plastificada, serà imprescindible per obtenir una polsera per dia i accedir al Parc com a sòcia o soci i s'haurà d'acreditar la seva titularitat a qualsevol treballadora i treballador que ho requereixi.
 • Els passis no podran ser revenuts i no s’admetran carnets TibiClub trencats, fotocopiats o deteriorats.
 • Les subscripcions a TibiClub no són reemborsables.
 • El Parc d’atraccions Tibidabo es reserva el dret de comprovar la identitat de la portadora o portador cada vegada que hagin de ser utilitzats.
 • Les sòcies o els socis són responsables de l’ús que es fa tant del carnet com de les polseres.
 • La sòcia o el soci s’ha d’assegurar, en tot moment, que no es comet cap irregularitat. Qualsevol ús no autoritzat del carnet, com la revenda de la polsera o d’invitacions, tant presencialment com en plataformes en línia, així com el lliurament del carnet o la polsera a una tercera persona, comportarà la pèrdua de la condició de sòcia o soci i no es podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la quota. En aquests casos no es permetrà tramitar un contracte nou en el període de dos anys.
 • En cas de pèrdua del passi adreçat a l’Oficina TibiClub per adquirir-ne un duplicat. Cada carnet té un cost de 3,30 €. Els duplicats seran gratuïts si es disposa d’una denúncia que acrediti el furt.
 • Si has comprat l’entrada al Parc i després decideixes tramitar l’alta al TibiClub, pots descomptar-te l’import de l’entrada -o les entrades- de la quota anual de sòcia o soci. Per fer-ho serà imprescindible mostrar el tiquet de compra de les entrades i que no hagin passat més de 30 dies naturals des de la seva adquisició. El tràmit es fa de manera presencial a l'oficina TibiClub. El TibiClub sempre tindrà la mateixa data d'alta que la compra dels tiquets de la teva visita i només es descomptaran les entrades dels membres que formaran part del contracte TibiClub.
 • Coneix aquí la normativa TibiClub.

 

DURANT LA VISITA

 

 • Els missatges comunicats a través de la megafonia general del Parc són de caràcter exclusivament organitzatiu, tècnic o d'urgència.
 • Les persones menors de 13 anys han d’estar vigilades en tot moment per una persona adulta responsable.
 • Està prohibit coure aliments, llançar petards i encendre foc.
 • No està permès fumar dins del Parc, excepte en les zones habilitades indicades al plànol.
 • El Parc d’Atraccions Tibidabo, les seves empleades i empleats no es fan responsables dels objectes personals de les clientes i clients així com tampoc dels béns perduts o sostrets.
 • Els serveis del Parc poden romandre tancats, ser anul·lats o patir modificacions en l'horari per motius de manteniment, tècnics, meteorològics o d'organització.

 

ATRACCIONS I ESPECTACLES

 

 • Per motius de seguretat, les atraccions i espectacles tenen unes restriccions d'alçada que en limiten l'ús a les persones que no les compleixin. Aquestes restriccions estan visibles a l'entrada de les atraccions i al plànol del Parc.
 • En el cas de les atraccions que poden utilitzar les persones menors de 90 cm i 120 cm acompanyades, l’acompanyant de la persona menor haurà de portar la polsera corresponent per accedir a les atraccions.
 • Algunes atraccions poden trobar-se fora de servei o tancar-se durant l’horari d’obertura del Parc, ja sigui per motius tècnics, climatològics, de seguretat o operatius amb la possibilitat que, per aquestes raons, sigui necessari tancar l’accés a tot el Parc o a l’Àrea Panoràmica. Això no donarà dret a la devolució de l’entrada o a un canvi de la data de la mateixa.
 • És possible que per raons operatives es limiti l'accés a la cua de les atraccions abans de l'horari de tancament de les mateixes.
 • Per educació i respecte a totes les clientes i clients del Parc és necessari respectar el torn a les cues i no es permet colar-se a la fila o guardar lloc a altres persones.
 • Les atraccions Muntanya Russa i Mina d'Or tenen serveis de fotografia automàtics durant el recorregut de les atraccions, donant l'opció als visitants a adquirir-les de record. Aquestes fotografies s'eliminen de forma permanent al final de cada dia.

 

RESTAURACIÓ

 

 • No està permès entrar a les zones de taules dels centres de restauració amb productes que no hagin estat adquirits als centres de restauració del Parc. Només es permet el consum de menjar i begudes comprades a l'exterior del Parc a les zones de pícnic senyalitzades.
 • Està totalment prohibida l'entrada de gots de vidre o de materials i objectes que puguin ocasionar danys.

 

APARCAMENT

 

 • L’aparcament del cim del Tibidabo té una capacitat màxima de 540 vehicles. La tarifa és de 0,085 €/minut. A partir de 2:30 h , la tarifa és de 13 € tot el dia.
 • La reserva de plaça d'aparcament es pot fer efectiva fins 24 hores abans a través del següent enllaç.
 • El Parc d'atraccions Tibidabo no es fa responsable de la pèrdua o el robatori dels béns dipositats dins els vehicles com tampoc de la reparació dels xocs o incidents que puguin tenir els vehicles amb algun dels elements del Parc o amb altres vehicles.

 

FILMACIONS, IMATGES I FOTOGRAFIES

 

 • Les fotografies i els vídeos realitzats al Parc amb dispositius de fixació, com ara un trípode, i aquells que es vulguin utilitzar per a un ús comercial amb equips professionals (com ara una sessió fotogràfica per a un casament), necessiten autorització prèvia per part del Parc d'atraccions Tibidabo. En cas de no tenir-la, no es podran dur a terme.
 • El Parc d’atraccions Tibidabo no es responsabilitza de les fotografies o gravacions fetes per terceres persones.
 • El Parc disposa d’un sistema de videovigilància mitjançant càmeres a diferents punts de les instal·lacions per garantir la seguretat de treballadores, treballadors, clientes, clients, usuàries i usuaris. La informació obtinguda i emmagatzemada es farà servir exclusivament per a fins de prevenció, protecció i monitoratge. Les dades recollides són propietat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM) i estan sotmeses al Reglament General de Protecció de Dades i poden ser cedides a tercers segons l’article 11 del RGPD. Per a més informació adreçat a l’Oficina d'Informació.

 

Aquestes normes podran ser modificades sense previ avís, essent vàlides les exposades a l’Oficina d'Informació i a la web de Tibidabo.

Parc d’atraccions Tibidabo © 2024